You are here: Česká republika > CO CHCEME

Home

CO CHCEME

Chceme Debatu

Správné referendum umožňuje oběma stranám vyjádřit své stanovisko za stejných výchozích podmínek. Požadujeme řádnou debatu, která se bude týkat jádra věci a přivede Evropu blíže k občanům.

Chceme opravdové referendum

Zastánci evropského referenda se shodli na následujícím nezpochybnitelném tvrzení:

Nemůžeme vytvořit Evropu bez souhlasu lidu, proto směřujeme následující požadavek

  • Hlavám států a předsedům vlád
  • Národním parlamentům
  • Evropskému parlamentu

Náš požadavek zní:

  1. O Smlouvě o Ústavě pro Evropu by měli rozhodnout občané každého jednotlivého členského státu ve všelidovém hlasování.
  2. Vnitrostátní parlamenty členských států EU musí učinit ústavně právní a další legislativní opatření proto, aby se referendum mohlo uskutečnit, pokud to bude nezbytně nutné.
  3. V rámci skutečného referenda je třeba zajistit skutečnou a ideologicky neutrální debatu o euroústavě alias Smlouvě o ústavě pro Evropu alias Lisabonské smlouvě.

Zpět

© Democracy International www.democracy-international.org